Miejsce, w którym spełniają się marzenia. Dlaczego w dalszym ciągu stawiamy na metropolie?

Przeprowadzone poprzez UNICEF badania na kwestia migracji
ludności wykazały, że mimo tak modnych ostatnio wśród mieszkańców Polski
przeprowadzek na przedmieścia i osada, poziom zjawiska urbanizacji wciąż
wzrasta. koordynacja dowiodła, że do 2050 r., aż 70 proc. populacji
będzie żyć w miastach. Taki postęp sytuacji owo ogrom wyzwań dla władz
zarządzających metropoliami, ale i dowód na owo, że rezydowanie w nich
nadal jest popularne. Co więc skłania mieszkańców do życia w mieście?

Strona 1 z 11