Obowiązuje ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego. Zmiany nastąpią 1 stycznia 2019 r.

W tym miesiącu weszła w egzystencja zarządzenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w system prawny własności tych gruntów. Ustawowe przekształcenie nastąpi z dniem 1 stycznia 2019 r.

Strona 1 z 11